2022-09-25 Engelska/English Svenska/Swedish
 Ansökan om ID och lösenord Beställning av ID

Har du ett id kommer detta att skickas till den e-postadress som är registrerad hos oss. Saknas e-postadress får du kontakta din studie- och yrkesvägledare.
 
Personnummer


Ansöker du om id och lösenord till Vux, tänk på att skydda ditt lösenord.Har du ingen e-postadress? Här finns exempel på gratis adresser som går att använda på en gång!
Internet Explorer | FireFox
Kundens logo
UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN
Tieto